Over privacy, verzending, invoer, beschadiging, teruggave, auteursrechten, handelsmerken, aansprakelijkheid, links, en suggesties bij Parasol Paradijs en JEDI International, Ltd.

Privacy

Raadpleeg ons > privacy- en beveiligingsbeleid voor deze details.

Verzending

Onze website-informatie en onze offerte aan u bevatten details van verwachte verzendtijden. Dit zijn gegevens die door de expediteurs zijn aangeleverd, aangevuld met onze ervaring in het gebruik van de verschillende verzendmethoden.

Deze details zijn over het algemeen nauwkeurig, maar de uiteindelijke verzendduur blijft de verantwoordelijkheid van de expediteurs. De duur van de verzending kan ook worden beïnvloed door douaneprocedures, speciale steekproeven en andere kwesties die min of meer willekeurig op kunnen treden.

Wij leveren onze producten af fabriek ("ex-works"). Als service naar, en in opdracht van de koper regelen wij doorgaans ook de verzending. Al dan niet vooruitbetaald door de koper, blijven verzendgerelateerde zaken de eindverantwoordelijkheid van de koper.

Invoer

Volgens de standaardpraktijk zijn de kosten in verband met de invoer van gekochte producten de verantwoordelijkheid van de koper.

Het importeren van uw zending is bij de meeste verzendmethoden een vrij automatisch proces. Het kan invoerrechten, belasting over de toegevoegde waarde, vergunningen en inklaringskosten met zich meebrengen. Zover van toepassing, worden deze kosten door de expediteur, bij zeevracht door commerciële clearingagenten, of rechtstreeks door de douane in rekening gebracht.

Mocht u twijfelen over de hoogte van deze kosten, dan kunnen wij u op basis van onze ervaring adviseren. Wel zijn wij niet aansprakelijk voor ons advies, met name als de douane of haar vertegenwoordigers anders besluiten. Voor details die rechtstreeks afkomstig zijn van degenen die deze zaken op uw locatie behandelen, bel uw lokale expediteur die de levering van uw zending zal afhandelen (postdienst, koerier, expediteur) of bel uw vriendelijk douane-/tariefkantoor.

Voor invoer die onder regelingen van nultarief of lage tarieven valt kan specifieke exportdocumentatie vereist zijn. Onze standaard documentatie tracht hieraan te voldoen, of wij verstrekken deze op aanvraag kosteloos.

Beschadiging

Als u bij aflevering van het pakket beschadiging aan het pakket of het product vermoedt of daadwerkelijk vast stelt, meld dit dan ter plekke direct aan de expediteur, specifiek aan de bezorger vóórdat die uw pand verlaat. Maak foto documentatie. Meld het dan ook aan ons.

Teruggave

Als fabrikant/exporteur/groothandel hanteren wij een genereus, maar beperkt retour-/restitutie beleid.

Als er na levering een probleem is met uw product, laat het ons onmiddellijk weten. Gelieve een foto bij te voegen.

Elke retourzending moet met onze voorafgaande toestemming gebeuren en moet in de originele verpakking en in ongebruikte staat zijn.

Als fabrikant/exporteur/groothandel bieden we geen bedenktijd, herroeping, of onvoorwaardelijke geld-terug-garantie zoals het in de detailhandel het geval is. Voor een uitgebreide geld-terug-garantie kunt u een aankoop doen bij een geautoriseerde winkel bij u in de buurt of bij een van onze geautoriseerde online verkooppunten in Nederland, Belgie of Caribisch grbied..

In alle gevallen, waar de fout aan onze kant ligt, en ook wanneer dat niet het geval is, maken we het naar ons beste vermogen goed. Wij vinden het belangrijk dat u, onze klant, te allen tijde tevreden bent.

Auteursrechten, handelsmerken, patenten

We behandelen al het materiaal dat klanten ons sturen om onze bamboe parasols of andere bamboe producten aan te passen als vertrouwelijk. We verwachten dat deze materialen auteursrechtelijk van de klant zijn en geen inbreuk maken op de auteursrechten of handelsmerken van anderen.

Alle inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd © Parasol Paradijs en JEDI International, Ltd. Het gebruik van onze inhoud, zoals afbeeldingen, foto's, teksten en andere creatieve inhoud door andere partijen dan onszelf is niet toegestaan, behalve met uitdrukkelijke toestemming van ons.

Foto's

Alle fotografien en afbeeldingen op onze website zijn creatief eigendom en copyright van onze eigen auteurs, Parasol Paradijs en JEDI International, Ltd. Er zijn drie uitzonderingen met betrekking tot externe foto's.

De uitzonderingen zijn a) afbeeldingen en foto's die in het publieke domein zijn, b) foto's die klanten maken en naar ons sturen met duidelijke toestemming om de foto's op onze website te plaatsen, en c) foto's van fotografen die we rechtstreeks of via derden partijen kopen voor gebruik op onze website. Foto's worden zover mogelijk gecrediteerd met de namen van hun maker en/of toestemmingsverstrekker, ofwel onder de foto of onderaan de pagina's waar ze verschijnen. Voor extra copyrightbescherming kunnen externe foto's worden gemarkeerd met gezamenlijke copyrightverklaringen, samen met of in plaats van de oorspronkelijke maker en/of toestemmingsverstrekker.

Aansprakelijkheid

Onze juridisch adviseur heeft ons geadviseerd om een ​​juridische beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring op te nemen. De normale taalsamenvatting is dat we niet aansprakelijk zijn voor verliezen, extra kosten of juridische kosten gemaakt door kopers of anderen in verband met het gebruik of niet-gebruik van onze producten en diensten. Behalve natuurlijk in het geval van geldige wetten die anders bepalen. Hier zijn de twee juridische paragrafen:

Beperking van aansprakelijkheid: De volledige aansprakelijkheid en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid met betrekking tot door Parasol Paradijs en JEDI International, Ltd., hun eigenaren, directeuren en werknemers geleverde producten en diensten is het stopzetten van uw gebruik van onze producten en diensten. Elke vervanging van Producten of Diensten is uitsluitend naar eigen goeddunken. Wij, of onze verkopers of onze leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade die voortvloeit uit de aanschaf, het transport, de verkoop en/of het gebruik of het niet kunnen gebruiken van onze Producten en Diensten. Deze uitsluitingen zijn van toepassing op alle claims voor gederfde winst, gemaakte kosten, verlies van goodwill, werkonderbrekingen, gerelateerde productstoringen of fouten, of enige andere commerciële schade en verliezen, zelfs als we wisten of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige landen, staten of rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet volledig toe, daarom is in dergelijke landen, staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van onze verkopers en leveranciers beperkt tot de mate waarin wettelijk toegestaan.

Schadeloosstelling: U stemt ermee in om Parasol Paradijs en JEDI International, Ltd., hun eigenaren, directeuren en werknemers en hun verkopers en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims en onkosten, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit de aanschaf, het transport, de verkoop en/of het gebruik of het niet kunnen gebruiken van onze Producten en Diensten van onze verkopers en leveranciers. We behouden ons het recht voor om, op eigen kosten en naar eigen goeddunken, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u. In dat geval, en alleen in dat geval, hebt u geen verdere verplichting om ons ter zake schadeloos te stellen.

Website-links

Links naar externe websites vertegenwoordigen geen goedkeuring van deze websites, hun producten, diensten of inhoud. Wij hebben geen invloed op en zijn niet verantwoordelijk voor producten, diensten, informatie, andere inhoud en web praktijken van externe websites.

Suggesties

Uw suggesties zijn waardevol voor ons en de mensen die betrokken zijn bij de productie van onze parasols. Voel je van harte welkom om suggesties te doen voor het verbeteren van onze producten, onze service en website-informatie. Gebruik hiervoor onze contactpagina.

Door gebruik te maken van onze informatie, diensten, en producten gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.